Kobe International Community Center
KICCへのアクセス


 

Cách ga JR Sanomiya về phía Nam đi bộ13 phút
Cách ga Hanshin Sanomiya về phía Nam đi bộ12 phút
Cách ga Port-liner Trung tâm thương mại (Boueki center) đi bộ 1 phút