Kobe International Community Center

Kobe International Community Center
トピックス

 

Ngày 18 tháng 7 (Thứ 2) là ngày lễ, nên không làm việc.

 


 

Hội thảo tư vấn miễn phí cho người lao động và du học sinh nước ngoài

Những điều cơ bản về tình trạng cư trú, lao động Nhật Bản và hệ thống bảo hiểm sẽ được giải thích dễ hiểu bằng tiếng Anh, Nhật, Trung Quốc. Dù bạn không phải là học sinh của KICC vẫn có thể tham gia.

Thứ 4, tháng 6 ngày 29 lúc 18:00 ~19:00

Thông tin chi tiết

 T? v?n nh?ng v?n ?? lien quan t?i VISA
Thời gian

Thứ tư,
Ngày 7 tháng 6

Thứ tư,
Ngày 21 tháng 6
Thứ tư,
Ngày 5 tháng 7
từ 13 giờ đến 16 giờ
※Đặt chỗ trước    TEL(078)291-8441

Ngày 3 tháng 7
KICCへのアクセス

オリジナル日本語教材