災害に備えて

Hỗ Trợ Du Học Sinh

Giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ Du học sinh

 

Tổ chức công- Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế Kobe đang thực hiện nhiều hoạt động viện trợ du học sinh đang sinh sống, học tập tại Kobe

Học bổng dành cho du học sinh thành phố Kobe

(1)Tư cách đăng kí Du học sinh tư phí(có visa du học sinh), đang học tậptại trường đại học tại thành phố Kobe (nhiều hơn 3 năm đối với sinh viên đại học)
(2)Tiền trợ cấp Mỗi tháng 80,000円
(3) Số lượng học sinh được cấp 30 người(kể cả số lượng  gia hạn)
(4) Cách thức đăng kí Đăng kí thông qua trường đại học(khoảng tháng 2-3)

Phát hành thẻ < Happy memory pass Kobe>

Nhằm mục đích quảng bá thành phố Kobe ra trong và ngoài nước,  Du học sinh (có visa du học sinh) đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trường chuyên môn tại thành phố Kobe được cấp thẻ có thể vào cửa các địa điểm văn hóa, giáo dục trong thành phố miễn phí

(1)Tư cách ứng tuyển Du học sinh đang học tại trường  đại học- cao đẳng, chuyên ngành tại thành phố Kobe (có visa du học sinh)
(2) Cách thức Thông qua trường đại học(năm 2 lần、Khoảng tháng 4 và tháng 10)
(3) Thời hạn Từ ngày đăng kí đến tháng 4 năm sau
(4) Số lượng điểm tham quan 38địa điểm

Liên hệ

(Tổ chức công)Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế KobeーShomu ka  078-291-0641